YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ MƏHSUL SAĞLAMLIQ SƏHRİDİR

Tətbiq edilmiş normalar təqribi göstəricilərdir  və normal torpaqlara aiddir. Yoxsul  (qeyri-münbit)  və qumlu torpaqlar üçün tətbiqetmə norması 50 % yüksəlir  (Abşeron, Kür-Araz bölgəsi, Sabirabad, Saatlı, İmişli).

Ənənəvi  texnologiya ilə  kənd təsərrüfatı məhsullarının tövsiyə olunan TOG – gübrələrinin tətbiq olunma norması.